Gdzie oddać do recyklingu swój pojazd?

Grupa PSA  i SPOTICAR dbają o optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych; celem jest umożliwienie pełnego recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W związku z tym analizujemy cykl życia samochodów, wdrażając pomiar wpływu samochodów na środowisko, od ich produkcji do utylizacji. Celem tego jest ocena i weryfikacja materiałów, jak najlepiej dla każdego z nowych projektów pojazdu.